Wim & Joke's vakantie website

Fietsvakantie 2020: Rondje Noord-NederlandStatistieken 2020

Info per dag
Dag Afstand1 Tijd2 Min.hoogte5 Max.hoogte5 Gedaald5 Geklommen5
1 39,7 km 2:13 9 m 30 m 70 m 75 m
2 80,5 km 4:34 11 m 29 m 90 m 90 m
3 76,2 km 4:22 8 m 66 m 151 m 151 m
4 70,5 km 3:53 0 m 48 m 148 m 141 m
5 70,1 km 4:01 -5 m 16 m 97 m 89 m
6 70,6 km 4:19 -6 m 6 m 12 m 12 m
7 70,0 km 4:05 -3 m 4 m ? m6 ? m6
8 68,4 km 3:34 -6 m 7 m 32 m 30 m
9 54,7 km 3:15 -6 m 16 m 30 m 43 m

Overige weetjes
Totaal aantal kilometers1 600,5 km
Totale gefietste tijd2 34:16 uur
Gem. dag afstand3 70,7 km (600,5 km / 8,5 dagen)
Aantal dagen gefietst4 9
Aantal landen 2 (Nederland, Duitsland)
Aantal lekke banden 0
Aantal kapotte spaken 0

1Afstanden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde kilometers.
2Tijden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde fietstijden.
3Dag 1 als halve dag.
4Dagen waarop we daadwerkelijk gefietst hebben
5Hoogte gegevens zijn afkomstig GPSVisualizer met NASA SRTM1 30m data, gebaseerd op de track geregistreerd door onze GPS.
6Voor dag 7 is het hoogte verschil te klein om goed te berekenen, daarom geen gegevens.