Wim & Joke's vakantie website

Fietsvakantie 2021: Hanzefietsroute + Deutsch-Deutscher RadwegStatistieken 2021

Info per dag
Dag Afstand1 Tijd2 Min.hoogte7 Max.hoogte7 Gedaald7 Geklommen7
1 70,8 km 4:06 0 m 20 m 111 m 104 m
2 94,0 km3 5:02 0 m 49 m 438 m 458 m
3 85,7 km 5:00 0 m 53 m 422 m 399 m
4 85,5 km 5:05 3 m 71 m 541 m 544 m
5 87,8 km 5:07 -3 m 61 m 393 m 441 m
6 75,6 km 4:50 -4 m 61 m 625 m 567 m
7 9,0 km4 0:28 1 m 22 m 72 m 72 m
8 85,6 km 5:21 1 m 68 m 586 m 608 m
9 92,8 km 5:14 -2 m 61 m 592 m 584 m
10 67,5 km 4:06 7 m 69 m 400 m 421 m
11 88,2 km 5:45 20 m 102 m 425 m 453 m
12 77,0 km 5:13 53 m 212 m 576 m 646 m
13 68,6 km 5:02 87 m 372 m 380 m 516 m
14 61,9 km 5:27 243 m 664 m 1195 m 1200 m
15 - - - - - -
16 85,4 km 6:34 137 m 338 m 1392 m 1336 m
17 83,3 km 4:56 138 m 230 m 750 m 719 m
18 86,5 km 5:42 190 m 405 m 614 m 809 m
19 69,2 km 4:55 289 m 790 m 1098 m 999 m
20 74,2 km 5:08 273 m 469 m 623 m 753 m
21 81,8 km 5:15 311 m 666 m 682 m 928 m
22 57,1 km 4:48 363 m 748 m 1319 m 1066 m
23 - - - - - -
24 2,7 km 0:229 4 m 435 m 15 m 35 m
25 64,9 km 3:38 4 m 23 m 140 m 150 m

Overige weetjes
Totaal aantal kilometers1 1646,1 km8
Totale gefietste tijd2 106:59 uur8
Gem. dag afstand5 78,25 km (1643,2 km / 21 dagen)8
Aantal dagen gefietst6 21
Aantal landen 2 (Nederland, Duitsland)
Aantal lekke banden 1 (achterband Joke op dag 22)
Aantal kapotte spaken 0

1Afstanden zijn de door Joke haar fietscomputer geregistreerde kilometers.
2Tijden zijn de door Joke haar fietscomputer geregistreerde fietstijden.
3Inclusief 6,36 km voor een heen-en-weertje naar een restaurant.
4Alleen Wim, heen en weer naar supermarkt.
5Exclusief rustdagen 7, 15 en 23 en treindag 24.
6Exclusief dag 7 en 24.
7Hoogte gegevens zijn afkomstig GPSVisualizer met ODP1 30m data, gebaseerd op de track geregistreerd door onze GPS.
8Exclusief dag 7 omdat we dat niet beiden gefietst hebben.
9Bevat het nodige lopen met de fiets tijd (naar en op stations).