Wim & Joke's vakantie website

Fietsvakantie 2022: Jutland fietsroute + Oostzee routeStatistieken 2022

Info per dag
Dag Afstand1 Tijd2 Min.hoogte5 Max.hoogte5 Gedaald5 Geklommen5
1 23,6 km 1:276 m m m m
2 62,4 km 3:49 28 m 60 m 212 m 219 m
3 67,2 km 4:27 24 m 80 m 249 m 262 m
4 70,2 km 4:10 58 m 127 m 424 m 427 m
5 52,2 km 3:09 21 m 109 m 419 m 384 m
6 0,0 km
7 75,6 km 4:44 1 m 88 m 421 m 421 m
8 79,1 km 4:32 1 m 57 m 289 m 263 m
9 66,1 km 3:46 0 m 61 m 168 m 192 m
10 73,9 km 4:11 0 m 32 m 188 m 164 m
11 2,7 km 0:11
12 68,2 km 4:23 1 m 75 m 181 m 222 m
13 70,9 km 4:08 0 m 47 m 136 m 97 m
14 57,3 km 3:30 0 m 43 m 267 m 265 m
15 65,0 km 4:09 0 m 78 m 442 m 518 m
16 0,0 km
17 65,0 km 3:49 1 m 88 m 534 m 459 m
18 66,6 km 4:22 0 m 77 m 591 m 590 m
19 64,6 km 3:56 0 m 92 m 624 m 625 m
20 76,2 km 4:34 0 m 60 m 578 m 604 m
21 53,6 km 3:19 0 m 63 m 412 m 390 m
22 13,5 km 0:54 1 m 25 m 92 m 92 m
23 75,0 km 4:50 0 m 67 m 594 m 628 m
24 18,9 km 1:136 m m m m
25 71,8 km 3:53 -1 m 20 m 33 m 47 m

Overige weetjes
Totaal aantal kilometers1 1339,5 km
Totale gefietste tijd2 81:25 uur
Gem. dag afstand3 67,4 km (1280,9 km / 19 dagen)
Aantal dagen gefietst4 21
Aantal landen 3 (Nederland, Duitsland, Denemarken)
Aantal lekke banden 0
Aantal kapotte spaken 0

1Afstanden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde kilometers.
2Tijden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde fietstijden.
3Exclusief rustdagen 6, 11, 16 en 22 en treindagen 1 en 24.
4Exclusief dag 11 en 13.
5Hoogte gegevens zijn afkomstig GPSVisualizer met ODP1 30m data, gebaseerd op de track geregistreerd door onze GPS.
6Bevat de nodige lopen met de fiets tijd (naar en op stations).