Wim & Joke's vakantie website

Fietsvakantie 2023: Rondje OostenrijkStatistieken 2023

Info per dag
Dag Afstand1 Tijd2 Min.hoogte4 Max.hoogte4 Gedaald4 Geklommen4
1 0,0 km
2 65,5 km 3:47 356 m 482 m 448 m 365 m
3 78,8 km 4:47 353 m 504 m 390 m 458 m
4 0,0 km
5 63,8 km 3:59 417 m 579 m 554 m 682 m
6 69,8 km 4:57 564 m 1188 m 1249 m 1282 m
7 65,1 km 3:39 491 m 624 m 405 m 378 m
8 69,8 km 4:10 407 m 582 m 683 m 529 m
9 68,7 km 4:16 340 m 505 m 694 m 628 m
10 76,8 km 5:09 272 m 545 m 1376 m 1325 m
11 0,0 km
12 67,2 km 3:50 206 m 347 m 331 m 235 m
13 70,1 km 4:52 206 m 404 m 788 m 857 m
14 49,5 km 2:39 250 m 475 m 278 m 64 m
15 27,7 km 1:51 255 m 296 m 45 m 73 m
16 48,4 km 3:06 179 m 296 m 125 m 214 m
17 32,2 km 2:22 251 m 518 m 313 m 325 m
18 0,0 km

Overige weetjes
Totaal aantal kilometers1 853,4 km
Totale gefietste tijd2 53:24 uur
Gem. dag afstand3 65,6 km (853,4 km / 13 dagen)
Aantal dagen gefietst 14
Aantal landen 3 (Duitsland, Oostenrijk, Slovenië)
Aantal lekke banden 0
Aantal kapotte spaken 0

1Afstanden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde kilometers.
2Tijden zijn een gemiddelde van de door de fietscomputers geregistreerde fietstijden.
3Exclusief rustdagen 4, 11 en autodagen 1 en 18, dag 15 en 17 als halve dag gerekend.
4Hoogte gegevens zijn afkomstig GPSVisualizer met ODP1 30m data, gebaseerd op de track geregistreerd door onze GPS.